دسته بندی موضوعی

درباره سینا فن آور


سینا فناور(شبکه تحقیق و توسعه) با هدف تبادل فناوری و حل مساله، زمینه شناسایی و معرفی نیازهای فناورانه بنگاه های تولیدی و خدماتی به صاحبان فناوری(اعم از شرکت های دانش بنیان، فناوران، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و ...) را فراهم می آورد و با ارائه خدمات تخصصی در این زمینه به تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و صاحبان فناوری گامی مهم در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و بهره گیری از ظرفیت های درونی کشور در جهت توسعه شرکت های دانش بنیان و رفع مشکلات فناورانه بنگاه ها ارائه می نماید.