دسته بندی موضوعی

برگزاری رویداد بومرانو

Boomrano SE V107 4 97

چالش نوآوری بومرانو 
سلسله رویدادی است که با هدف رفع نیازهای فناورانه تولیدکنندگان و سرمایه گذاران از طریق تعامل و بهره گیری از ظرفیت های علمی و فناورانه شرکت های دانش بنیان، نوآوران و فناوران(رویکرد نوآوری باز) به صورت دوره های زمانی مشخص در کشور برگزار خواهد شد.
☑️ برنامه ها:
١-معرفي و پرزنت ١٠ صورت مسأله و نياز فناورانه توسط شركت هاي توليدي به فناوران و شركت هاي دانش بنيان حاضر در روز رويداد
٢- برگزاري جلسات مذاكره B2B بين توليدكنندگان و صاحبان فناوري
٣- توسعه شبكه همكاري بين توليدكنندگان و صاحبان فناوري