دسته بندی موضوعی

برگزاری جلسه داوری پیشنهادات رفع نیاز فناورانه

photo 2017 05 02 13 22 56

در راستای فراخوان دریافت پیشنهادات در زمینه حل نیاز فناورانه فرمولاسیون نوشیدنی حلال و فراسودمند و ارزیابی اولیه، دو پیشنهاد مربوط به شرکت های دانش بنیان مورد تایید اولیه قرار گرفت که با برگزاری جلسه حضوری این دو تیم در حضور کمیته ارزیابی در نهایت تیم منتخب برای اجرای پروژه انتخاب گردید.