دسته بندی موضوعی

اجرای پروژه ضد حریق نمودن کپرهای قلعه گنج

photo 2017 05 02 12 49 38

با عنایت به اعلام فراخوان رفع نیاز فناورانه در زمینه کند سوز و ضد حریق کردن کپرهای هتل قلعه گنج و دریافت و ارزیابی پیشنهادات، درنهایت این پروژه توسط یکی از شرکت های دانش بنیان کشور اجرایی گردید.