دسته بندی موضوعی

تمدید فراخوان دریافت طرح ها در فستیوال نوآوری های صنعت تجهیزات پزشکی

photo 2


فراخوان دریافت طرح ها و اختراعات در فستیوال نوآوری صنعت تجهیزات پزشکی که با حضورفناوران،سرمایه گذاران وتولیدکنندگان در اوایل خرداد ماه سال جاری در تهران برگزار می شود تا 13 اردیبهشت ماه تمدید شد.

در همین راستا کلیه صاحبان طرح ها می توانند فرم ثبت نام طرح های مرتبط خود را از طریق لینک http://b2n.ir/58373 دریافت و پس از تکمیل به پست الکترونیک Techfestival@techmart.ir ارسال نمیاند.