دسته بندی موضوعی

بایگانی: 21 تیر 1396


Boomrano SE V107 4 97
برگزاری رویداد بومرانو

چالش نوآوری بومرانو سلسله رویدادی است که با هدف رفع نیازهای فناورانه تولیدکنندگان و سرمایه گذاران از طریق تعامل و بهره گیری از ظرفیت های علم...

ادامه مطلب